یکی از نمونه های جالب معماری قدیمی قصرحج است که در لیبی واقع شده است. این بنا که در قرن دوازدهم ساخته شده شامل ده ها اتاقک کوچک است که کاربردی عجیب در آن زمان داشته است. همانطور که از اسم این بنا بر می آید این ساختمان مورد استفاده کسانی بوده است که به زیارت حج می رفته اند. با توجه به اینکه سفر حج در زمان های گذشته ماه ها به طول می انجامید افراد زیادی برای رفتن به این سفر وسایل با اررش خود را در این اتاق ها نگهداری می کردند. شاید بتوان معادل این اتاق ها را با صندوق های امانات در بانک ها و یا فرودگاه ها مقایسه کرد. جالب اینجا است که تعداد این اتاقک ها هم 114 عدد همانند تعداد سوره های قرآن ساخته شده است.

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)

 

قصر حج بنایی برای زائرین خانه خدا (6 عکس)